COM SÓN LES PROVES DE VALENCIÀ DEL NIVELL B2?

Taula comparativa dels exàmens oficials i altres informacions necessàries

Proves de valencià de B2

A l’hora de presentar-se a un examen, no només és important estudiar el contingut que ens poden preguntar, sinó també cal conéixer fil per randa l’estructura, els tipus d’exercicis que ens hi trobarem, el temps que tindrem, etc. És per això que hem considerat oportú repassar el format de les proves de valencià B2 i fer-ne una comparativa segons la institució que el certifica: la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) i la CIEACOVA (Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià).

Estructura, valoració i temps de la prova

 • Àrea de comprensió oral: 20% (aproximadament 20 minuts)
 • Àrea de comprensió escrita: 20% 
 • Àrea d’estructures lingüístiques: 15%
 • Àrea d’expressió i interacció escrites: 20% (2 hores i 10 minuts les tres àrees)
 • Àrea d’expressió i interacció orals: 25% (25 minuts aproximadament)

Tipus d’exercicis

Àrea de comprensió oral:

EXERCICI 1: 5 preguntes de resposta múltiple a) b) c).

EXERCICI 2: 5 preguntes de relacionar amb 7 opcions.

Àrea de comprensió escrita:

EXERCICI 3: 12 buits per a omplir entre 15 opcions.

EXERCICI 4: 7 preguntes de relacionar amb 7 opcions entre 10 opcions.

Àrea d’estructures lingüístiques:

EXERCICI 5: 10 preguntes de morfosintaxi de resposta múltiple a) b) c).
EXERCICI 6: 10 preguntes de lèxic i ortografia de resposta múltiple a) b) c).

Àrea d’expressió i interacció escrites:

EXERCICI 7: Redacció de creació de 180/200 paraules.
EXERCICI 8: Redacció de mediació de 120/140 paraules.

Àrea d’expressió i interacció orals:

EXERCICI 6: Monòleg sobre un tema, a escollir entre dos, d’una durada de 3 minuts.

EXERCICI 7: Diàleg amb un altre examinand, d’una durada de 4 minuts.

Aquesta part té una preparació de 10 minuts.

Continguts

Feu una ullada al quadern de nivell B2 de la JQCV.

Models d’examen

Podeu consultar diversos models d’examen fent clic ací.

Calendari

La JQCV sol convocar una vegada l’any, la inscripció es du a terme a juliol i l’examen, a octubre.

Troba informació sobre la pròxima convocatòria ací.

 

Altres qüestions

Si teniu alguna pregunta més, podeu consultar la secció de preguntes freqüents de la JQCV.

Estructura, valoració i temps de la prova

 • Comprensió oral: 15%
 • Comprensió escrita: 10%
 • Expressió escrita: 30%
 • Coneixements gramaticals i lèxics: 15%
 • Expressió i interacció oral: 30%

Temps total de la prova: la durada de les quatre primeres àrees és de dues hores i mitja. L’avaluació de l’expressió oral es fa un altre dia i té una durada de 25 minuts aproximadament.

Superació de la prova: 60% del total. L’expressió oral s’ha d’aprovar amb un mínim del 50%; de les altres àrees, una es pot aprovar amb un mínim del 40% i la resta s’ha de superar amb un mínim del 50%.

Tipus d’exercicis

Comprensió oral:

Tres activitats de tipologia diversa (vertader/fals, elecció múltiple, relacionar, resposta oberta…).

Comprensió escrita:

Dues activitats de tipologia diversa (elecció múltiple, resposta breu…).

Expressió escrita:

Dues activitat de redacció. Redacció d’un text de 100 paraules mínim. Redacció d’un text de 200 paraules mínim.

Coneixements gramaticals i lèxics:

Tres activitats de tipologia diversa:

 • Activitat d’emplenar buits sobre continguts de morfosintaxi, amb respostes obertes. 
 • Activitat d’emplenar buits sobre continguts morfosintaxi, amb respostes d’elecció múltiple. 
 • Activitat d’elecció múltiple sobre lèxic.

Expressió i interacció oral:

2 EXERCICIS: (Temps de preparació: 10 minuts).

 • Expressar l’opinió a partir d’un tema proposat (3 – 4 minuts).
 • Participar per parelles en una situació d’interacció oral (4 – 5 minuts).

Continguts

Feu una ullada al programa de nivell B2 2021 de la CIEACOVA.

Models d’examen

Podeu consultar diversos models d’examen fent clic ací.

Calendari

Aquesta institució sol convocar exàmens dues vegades l’any. 

D’una banda, hi ha la possibilitat d’examinar-se al mes de gener, per tant, la inscripció s’ha de dur a terme en el web de cada universitat entre els mesos d’octubre i novembre de l’any anterior. 

De l’altra, per a l’examen que es realitza entre finals de maig i principis de juny la matrícula es realitza al mes de març en cada universitat.

Troba informació sobre la pròxima convocatòria ací.

Altres qüestions

Si voleu saber-ne més, podeu consultar la secció de dubtes freqüents de la CIEACOVA.

 

Estructura, valoració i temps de la prova

 • Comprensió escrita (60 minuts)
 • Comprensió oral (40 minuts)
  (DESCANS)
 • Mediació escrita (40 minuts)
 • Expressió i interacció escrites (100 minuts)
 • Expressió, interacció i mediació orals (20 minuts aprox.)

Per a poder obtindre el certificat han de superar-se les cinc parts amb un mínim d’un 50% en cada una i en total un 65%.

Tipus d’exercicis

Comprensió escrita:

3 EXERCICIS:

 • Vertader / fals.
 • Text amb buits i paraules donades.
 • Elecció múltiple de 3.

Comprensió oral:

3 EXERCICIS (2 AUDICIONS):

 • Vertader / fals.
 • Completar buits a partir de la informació que s’escoltarà.
 • Elecció múltiple de 3.
 • Relacionar textos curts de temàtica pareguda amb titulars o frases resum. 

Expressió i interacció escrites:

2 EXERCICIS:

 • Exercici de creació amb dues opcions a triar-ne una. 180/210 paraules.
 • Exercici d’interacció amb una sola opció. 120/140 paraules.

Expressió i interacció orals:

2 EXERCICIS: (Temps de preparació: 10 minuts).

 • Exercici monològic (3 – 3’30 minuts).
 • Exercici interactiu (5 – 6 minuts).

Mediació escrita i mediació oral:

2 EXERCICIS: 

 • Exercici de caràcter interactiu o creatiu amb una sola opció. 120/140 paraules.
 • Exercici monològic (1’30 – 2 minuts).

Continguts

Feu una ullada a la secció “18. Què he de saber en cada nivell?” de la guia del candidat 2021 de l’EOI.

Models d’examen

Podeu consultar diversos models d’examen fent clic ací.

Calendari

La inscripció per a aquest examen sol ser entre febrer i març en el web de la Generalitat. Accediu-hi fent clic ací.

L’examen es du a terme entre finals de maig i el mes de juny, en dos dies, segons l’organització de cada escola. 

A més, hi ha la possibilitat d’una segona convocatòria a inici de setembre.

Troba informació sobre la pròxima convocatòria ací.

Altres qüestions

Per saber-ne més, us recomanem llegir detingudament la secció dedicada al nivell B2 de valencià de la guia del candidat 2021 de l’EOI.

Esperem que aquesta comparativa us haja sigut d’utilitat. De tota manera, si teniu cap consulta més, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

Top
¿Necesitas ayuda?
Escanea el código
Garantía de
calidad
Excelente
4,9/5
Profesores altamente cualificados y experimentados