Convocatòria de 2024 de l’Escola Oficial d’Idiomes: Tot el que Necessites Saber per a Acreditar el teu nivell de Valencià

S’han fet públiques les dates dels exàmens de certificació de les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana per a aquest any 2024. Aquesta institució (EOI) convoca exàmens de valencià de nivells B1, B2, C1 i C2 a juny, amb una segona convocatòria a setembre. A més, la matriculació en les PUC (o siga Proves Unificades de Certificació) no exigeix haver cursat cap ensenyament previ en les escoles oficials d’idiomes, per tant, hi ha la possibilitat d’inscriure-s’hi com a alumnat lliure.

Període d’inscripció 2024

Per a poder matricular-se en la PUC, l’alumnat lliure haurà de fer la matrícula per via telemàtica en tres passos:

 1. sol·licitud;
 2. pagament de la taxa; i
 3. validació de la sol·licitud. La tramitació de la matrícula finalitza quan s’han completat els tres passos.

Ací tens les instruccions per a fer la sol·licitud.

Com l’any passat, els interessats a matricular-se en un examen de valencià de l’EOI caldrà que facen una sol·licitud de torn de matrícula com a requisit previ a la matriculació de l’alumnat lliure. Els enllaços a les diferents sol·licituds de torn es trobaran a la pàgina web https://proveseoi.gva.es.

La sol·licitud de torn de matrícula estarà disponible en els dies i horari següents:

 • Nivell B1 de valencià: Des de les 10.00 hores del dia 19 de febrer fins a les 23.59 hores del dia 23 de febrer de 2024. Aquestes dates queden pendents de la confirmació de Conselleria.
 • Nivell B2 de valencià: Des de les 10.00 hores del dia 29 de febrer de 2024 fins a les 10.00 hores del dia 1 de març de 2024 o fins que s’esgoten els torns.
 • Nivell C1 de valencià: Des de les 11.00 hores del dia 29 de febrer de 2024 fins a les 11.00 hores del dia 1 de març de 2024 o fins que s’esgoten els torns.
 • Nivell C2 de valencià: Des de les 12.00 hores del dia 29 de febrer de 2024 fins a les 12.00 hores del dia 1 de març de 2024 o fins que s’esgoten els torns.

Els candidats lliures de valencià amb torn assignat hauran de realitzar la seua matrícula telemàtica necessàriament en la data i franja horària que se’ls haja assignat. Atés que el nombre de places disponibles en els idiomes de valencià és limitat, l’obtenció de torn no garantirà l’obtenció de plaça.

Requisit d’edat per a presentar-se a la Prova de Certificació

L’edat mínima per a poder presentar-s’hi és de 16 anys, fets l’any natural en què se celebre la prova.

Taxes d’inscripció

La matrícula per a la prova de certificació de valencià dels nivells B1 i B2 és de 20,79 €, en canvi, en els nivells C1 i C2 és de 25,98 €. Cal tindre en compte que s’aplicaran bonificacions a l’alumnat que siga membre de família nombrosa de categoria especial, als que hagen sigut víctimes de bandes armades o elements terroristes o siguen familiars d’aquells, als que siguen membres de família monoparental de categoria especial i als que siguen víctimes d’actes de violència de gènere, així com als qui es troben en algun dels supòsits d’exempció a què es refereix l’article 14.2-2 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

A més a més, l’alumnat lliure que es matricule per primera vegada haurà de pagar l’obertura d’expedient, que té un cost de 25,50 euros. Per a aquells que ja hagen estat matriculats prèviament en una EOI dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana distinta de l’EOI on vol presentar-se a la prova no haurà d’abonar l’obertura d’expedient, però haurà d’adjuntar un document que certifique que va estar matriculat en una EOI de la Comunitat Valenciana, com ara un expedient acadèmic, un document o resguard de matrícula, una certificació acadèmica o un certificat de nivell. Dins de l’assistent telemàtic haurà de marcar la casella de «trasllat d’expedient», pagar la taxa corresponent i pujar aquest document com a adjunt.

Tot el procés de matriculació es realitzarà exclusivament de manera telemàtica, inclòs el pagament de la taxa.

Calendari de les proves 2024

Convocatòria ordinària 2024 – prova escrita

 • Nivell B1: el dimarts 4 de juny a les 8:30 h.
 • Nivell B2: el dijous 13 de juny a les 16:00 h.
 • Nivell C1: el dilluns 3 de juny a les 16:00 h.
 • Nivell C2: el dijous 6 de juny a les 16:00 h.

El calendari de la prova d’expressió i mediació orals l’estableix cada escola. Us recomanem consultar el web d’aquella en la qual us matriculeu (a partir del 15 de maig de 2024, dia de la publicació de llistats provisionals), per tal de consultar les llistes definitives, el calendari d’orals, el lloc de realització de l’examen i altres possibles informacions necessàries.

Convocatòria extraordinària 2024 – prova escrita

 • Nivell B1: dimecres, 4 de setembre de matí
  • 8.30: Producció i coproducció de textos escrits
  • 10.00: Mediació escrita
  • 11.00: Comprensió de textos orals
  • 12.00: Comprensió de textos escrits
 • Nivell C1: dimecres, 4 de setembre de matí
  • 8.30: Producció i coproducció de textos escrits
  • 10.30: Mediació escrita
  • 11.30: Comprensió de textos orals
  • 12.30: Comprensió de textos escrits
 • Nivell B2: dijous, 5 de setembre de matí
  • 8.30: Producció i coproducció de textos escrits
  • 10.30: Mediació escrita
  • 11.30: Comprensió de textos orals
  • 12.30: Comprensió de textos escrits
 • Nivell C2: dijous, 5 de setembre de matí
  • 8.30: Producció i coproducció de textos escrits
  • 10.30: Mediació escrita
  • 11.30: Comprensió de textos orals
  • 12.30: Comprensió de textos escrits

En la convocatòria extraordinària es podrà presentar l’alumnat que haja obtingut la qualificació de «No Apte» en la convocatòria ordinària de juny, en aquells apartats en què haja obtingut un percentatge de puntuació inferior al 65 % (no podrà tornar a presentar-se a activitats de llengua en què haja obtingut un percentatge de puntuació d’un 65 % o superior). En el cas que l’examinand no s’haja presentat en la convocatòria extraordinària a una activitat de llengua en què, en la convocatòria ordinària, haja obtingut una puntuació igual o superior al 50 % i inferior al 65 %, se li guardarà la nota de la convocatòria ordinària d’aquestes activitats per a calcular la nota global i en cap cas se li assignarà la qualificació de «No Presentat». En el cas que s’hi haja presentat, es calcularà la nota global prenent el resultat de la convocatòria extraordinària.

Cal recordar que les persones candidates que es presenten a la prova de mediació en la convocatòria extraordinària, han de realitzar les dos parts de què consta esta activitat; és a dir, una tasca de mediació escrita i una tasca de mediació oral.

l

Proves i criteris de correcció

Podeu consultar models de proves anteriors en el següent enllaç: cliqueu ací.

Informació oficial

Si teniu cap dubte més específic, en la convocatòria oficial teniu tota la informació.

Prepareu-vos amb nosaltres

Oferim una àmplia varietat de cursos en línia i presencials per a cada un dels nivells. Consulteu la nostra oferta ací.

Cursos de valencià eoi 2024

Models d'examen

Comparativa EXÀMENS

Si voleu saber-ne més detalls, com ara les parts que té l’examen, els temps de cada una o quina diferència hi ha entre les proves de la CIEACOVA, les de la Junta Qualificadora i les de l’EOI, podeu consultar la nostra taula comparativa:

Comparativa d'exàmens de nivell B2 de valencià

Comparativa d'exàmens de nivell C1 de valencià

Comparativa d'exàmens de nivell C2 de valencià

También te puede interesar

Cómo conseguir el C1 de valenciano sin hacer un examen

Cómo obtener la acreditación B1, B2 o C1 de valenciano cursando la ESO o Bachillerato en la Comunidad Valenciana El valenciano es una lengua cooficial en la Comunidad Valenciana, por lo que la acreditación de su nivel es importante para muchas personas. Recientemente,...

leer más

Cómo desplazarte en Valencia siendo estudiante

Cómo desplazarte en Valencia siendo estudianteValencia cuenta con un sistema de transporte público bastante completo y eficiente para moverse por la ciudad, que incluye, desde el metro y los autobuses hasta el tranvía y el Valenbisi. Además, también existe la...

leer más
Top
¿Necesitas ayuda?
Escanea el código
Garantía de
calidad
Excelente
4,9/5
Profesores altamente cualificados y experimentados