COM SÓN LES PROVES DE VALENCIÀ DEL NIVELL C1?

Taula comparativa dels exàmens oficials i altres informacions necessàries

JQCV

cieaCOVA

EOI

Proves de valencià de C1

A l’hora de presentar-se a un examen, no només és important estudiar el contingut que ens poden preguntar, sinó també cal conéixer fil per randa l’estructura, els tipus d’exercicis que ens hi trobarem, el temps que tindrem, etc. És per això que hem considerat oportú repassar el format de les proves de valencià C1 i fer-ne una comparativa segons la institució que el certifica: la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) i la CIEACOVA (Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià).

Estructura, valoració i temps de la prova

 • Àrea de comprensió escrita: 10% 
 • Àrea d’estructures lingüístiques: 20% (1h30 minuts les dues àrees)
 • Àrea d’expressió i Interacció escrites: 35% (2 hores)
 • Àrea d’expressió i interacció orals: 35% (25 minuts aproximadament, un altre dia)

Tipus d’exercicis

Àrea de comprensió escrita:

EXERCICI 1: 5 preguntes de resposta múltiple a) b) c) d).

Àrea d’estructures lingüístiques:

EXERCICI 2: 15 preguntes de resposta múltiple (a, b, c).
EXERCICI 3: 15 preguntes de resposta múltiple (a, b, c).

Àrea d’expressió i interacció escrites:

EXERCICI 4: Redacció de creació de 200/220 paraules.
EXERCICI 5: Redacció de mediació de 170/190 paraules.

Àrea d’expressió i interacció orals:

EXERCICI 6: Monòleg sobre un tema, a escollir entre dos, d’una durada de 3 minuts.

EXERCICI 7: Diàleg amb un altre examinand, d’una durada de 4 minuts.

Aquesta part té una preparació de 10 minuts.

Continguts

Feu una ullada al quadern de nivell C1 de la JQCV.

Models d’examen

Podeu consultar diversos models d’examen fent clic ací.

Calendari

La JQCV sol convocar una vegada l’any, la inscripció es du a terme a juliol i l’examen, a octubre.

Troba informació sobre la pròxima convocatòria ací.

Altres qüestions

Si teniu alguna pregunta més, podeu consultar la secció de preguntes freqüents de la JQCV.

Estructura, valoració i temps de la prova

 • Comprensió oral, mediació i expressió escrita: 45%
 • Coneixements gramaticals i lèxics: 20%
 • Expressió i interacció oral: 35%

Temps total de la prova: tres hores més el temps de la prova oral, que es realitza un altre dia, i té una durada de 25 minuts aproximadament.

Superació de la prova: 60% del total. L’àrea 3 s’ha d’aprovar amb un mínim del 50%; de les altres dues, una es pot aprovar amb un mínim del 40% i l’altra s’ha de superar amb un mínim del 50%.

Tipus d’exercicis

Comprensió oral i expressió escrita:

EXERCICI 1: mentre l’examinand escolta un àudio (dues vegades) ha de prendre notes per tal d’elaborar un text d’un mínim de 200 paraules que s’ajuste a les indicacions de l’enunciat.

EXERCICI 2: redacció d’un escrit a partir de dues propostes a triar-ne una. Mínim 300 paraules.

Coneixements gramaticals i lèxics:

EXERCICI 3: emplenar buits sobre continguts de morfosintaxi i lèxic amb respostes d’elecció múltiple.

EXERCICI 4: emplenar buits sobre continguts de morfosintaxi i lèxic amb respostes d’elecció múltiple.

EXERCICI 5: transformar frases sobre continguts de morfosintaxi i lèxic amb respostes d’elecció múltiple.

Comprensió escrita, expressió i interacció oral:

EXERCICI 6: l’examinand ha d’expressar l’opinió a partir d’un tema proposat.

EXERCICI 7: per parelles, els examinands han de defensar una opció que se’ls ha assignat.

Continguts

Feu una ullada al programa de nivell C1 2022 de la CIEACOVA. 

Models d’examen

Podeu consultar diversos models d’examen fent clic ací.

Calendari

Aquesta institució sol convocar exàmens dues vegades l’any. 

D’una banda, hi ha la possibilitat d’examinar-se al mes de gener, per tant, la inscripció s’ha de dur a terme en el web de cada universitat entre els mesos d’octubre i novembre de l’any anterior. 

De l’altra, per a l’examen que es realitza entre finals de maig i principis de juny la matrícula es realitza al mes de març en cada universitat.

Troba informació sobre la pròxima convocatòria ací.

Altres qüestions

Si voleu saber-ne més, podeu consultar la secció de dubtes freqüents de la CIEACOVA.

Estructura, valoració i temps de la prova

 • Comprensió escrita (70 minuts)
 • Comprensió oral (45 minuts)
  (DESCANS)
 • Mediació escrita (50 minuts)
 • Expressió i interacció escrites (100 minuts)
 • Expressió, interacció i mediació orals (20 minuts aprox.)

Per a poder obtindre el certificat han de superar-se les cinc parts amb un mínim d’un 50% en cada una i en total un 65%.

Tipus d’exercicis

Comprensió escrita:

3 EXERCICIS:

 • Elecció múltiple de 3.
 • Relacionar frases, epígrafs, etc. amb un text o diversos textos.
 • Completar buits amb paràgrafs en un text llarg.
 • Completar buits d’un text amb paraules no facilitades al candidat.

Comprensió oral:

3 EXERCICIS (2 AUDICIONS):

 • Elecció múltiple de 3.
 • Completar buits a partir de la informació que s’escoltarà.
 • Relacionar textos de temàtica semblant amb parlants, titulars o frases resum.

Expressió i interacció escrites:

2 EXERCICIS:

 • Exercici de creació amb dues opcions a triar-ne una. 210/240 paraules.
 • Exercici d’interacció amb una sola opció. 140/160 paraules.

Expressió i interacció orals:

2 EXERCICIS: (Temps de preparació: 10 minuts).

 • Exercici monològic (3’30 – 4 minuts).
 • Exercici interactiu (6 – 7 minuts).

Mediació escrita i mediació oral:

2 EXERCICIS: (Temps de preparació per a l’escrita: 50 minuts).

 • Exercici de caràcter interactiu o creatiu amb una sola opció. 190/220 paraules.
 • Exercici monològic (2 – 2’30 minuts).

Continguts

Feu una ullada a la secció “18. Què he de saber en cada nivell?” de la guia del candidat 2021 de l’EOI.

Models d’examen

Podeu consultar diversos models d’examen fent clic ací.

Calendari

La inscripció per a aquest examen sol ser entre febrer i març en el web de la Generalitat. Accediu-hi fent clic ací.

L’examen es du a terme entre finals de maig i el mes de juny, en dos dies, segons l’organització de cada escola. 

A més, hi ha la possibilitat d’una segona convocatòria a inici de setembre.

Troba informació sobre la pròxima convocatòria ací.

Altres qüestions

Per saber-ne més, us recomanem llegir detingudament la secció dedicada al nivell C1 de valencià de la guia del candidat 2021 de l’EOI.

Esperem que aquesta comparativa us haja sigut d’utilitat. De tota manera, si teniu cap consulta més, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

Top
¿Necesitas ayuda?
Escanea el código
Garantía de
calidad
Excelente
4,9/5
Profesores altamente cualificados y experimentados