S’han fet públiques les dates dels exàmens de certificació de les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana per a aquest any 2023. Aquesta institució (EOI) convoca exàmens de valencià de nivells B1, B2, C1 i C2 a juny, amb una segona convocatòria a setembre. A més, la matriculació en les PUC (o siga Proves Unificades de Certificació) no exigeix haver cursat cap ensenyament previ en les escoles oficials d’idiomes, per tant, hi ha la possibilitat d’inscriure-s’hi com a alumnat lliure.

Període d’inscripció

Per a poder matricular-se en la PUC, l’alumnat lliure haurà de fer la matrícula per via telemàtica en tres passos: 1) sol·licitud; 2) pagament de la taxa; i 3) validació de la sol·licitud. La tramitació de la matrícula finalitza quan s’han completat els tres passos.

Com a novetat d’enguany, els interessats a matricular-se a un examen de valencià de l’EOI caldrà que facen una sol·licitud de torn de matrícula com a requisit previ a la matriculació de l’alumnat lliure. Els enllaços a les diferents sol·licituds de torn es trobaran a la pàgina web https://proveseoi.gva.es.

La sol·licitud de torn de matrícula estarà disponible en els dies i horari següents:
• Nivell B1 de valencià: de les 9 hores del dia 1 de març de 2023 a les 9 hores del dia 2 de març de 2023 o fins que s’esgoten els torns.
• Nivell B2 de valencià: des de les 10 hores del dia 1 de març de 2023 a les 10 hores del dia 2 de març o fins que s’esgoten els torns.
• Nivell C1 de valencià: des de les 11 hores del dia 1 de març de 2023 a les 11 hores del dia 2 de març o fins que s’esgoten els torns.
• Nivell C2 de valencià: des de les 12 hores del dia 1 de març de 2023 a les 12 hores del dia 2 de març o fins que s’esgoten els torns.

Els candidats lliures de valencià amb torn assignat hauran de realitzar la seua matrícula telemàtica necessàriament en la data i franja horària que se’ls haja assignat. Atés que el nombre de places disponibles en els idiomes de valencià és limitat, l’obtenció de torn no garantirà l’obtenció de plaça.

Taxes d’inscripció

La matrícula per a la prova de certificació de valencià dels nivells B1 i B2 és de 20,79 €, en canvi, en els nivells C1 i C2 és de 25,98 €. Cal tindre en compte que s’aplicaran bonificacions a l’alumnat que siga membre de família nombrosa de categoria especial, als que hagen sigut víctimes de bandes armades o elements terroristes o siguen familiars d’aquells, als que siguen membres de família monoparental de categoria especial i als que siguen víctimes d’actes de violència de gènere, així com als qui es troben en algun dels supòsits d’exempció a què es refereix l’article 14.2-2 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

A més a més, l’alumnat lliure que es matricule per primera vegada haurà de pagar l’obertura d’expedient, que té un cost de 25,50 euros. Per a aquells que ja hagen estat matriculats prèviament en una EOI dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana distinta de l’EOI on vol presentar-se a la prova no haurà d’abonar l’obertura d’expedient, però haurà d’adjuntar un document que certifique que va estar matriculat en una EOI de la Comunitat Valenciana, com ara un expedient acadèmic, un document o resguard de matrícula, una certificació acadèmica o un certificat de nivell. Dins de l’assistent telemàtic haurà de marcar la casella de “trasllat d’expedient”, pagar la taxa corresponent i pujar aquest document com a adjunt.

Tot el procés de matriculació es realitzarà exclusivament de manera telemàtica, inclòs el pagament de la taxa.

Calendari de les proves

Convocatòria ordinària 2023 – prova escrita

B1: el dimecres 13 de juny a les 16:00h.

B2: el dilluns 12 de juny a les 16:00h.

C1: el dijous 1 de juny a les 16:00h.

C2: el dimecres 7 de juny a les 16:00h.

El calendari de la prova d’expressió i mediació orals l’estableix cada escola. Us recomanem consultar el web d’aquella en la qual us matriculeu (a partir del 21 de març de 2023, dia de la publicació de llistats provisionals), per tal de consultar les llistes definitives, el calendari d’orals, el lloc de realització de l’examen i altres possibles informacions necessàries.

Convocatòria extraordinària 2023 – prova escrita 

B1: el dimecres 6 de setembre de matí.

B2: el dijous 7 de setembre de vesprada.

C1: el dimarts 5 de setembre de matí.

C2: el dimecres 6 de setembre de matí.

En la convocatòria extraordinària es podrà presentar l’alumnat que haja obtingut la qualificació de «No Apte» en la convocatòria ordinària de juny, en aquells apartats en què haja obtingut un percentatge de puntuació inferior al 65 % (no podrà tornar a presentar-se a activitats de llengua en què haja obtingut un percentatge de puntuació
d’un 65 % o superior). En el cas que l’examinand no s’haja presentat en la convocatòria extraordinària a una activitat de llengua en què, en la convocatòria ordinària, haja obtingut una puntuació igual o superior al 50 % i inferior al 65 %, se li guardarà la nota de la convocatòria ordinària d’aquestes activitats per a calcular la nota global i en cap cas se li assignarà la qualificació de «No Presentat». En el cas que s’hi haja presentat, es calcularà la nota global prenent el resultat de la convocatòria extraordinària.

Proves i criteris de correcció

Podeu consultar models de proves anteriors en el següent enllaç: cliqueu ací.

Informació oficial

Si teniu cap dubte més específic, en la convocatòria oficial teniu tota la informació.

Comparativa exàmens

Si voleu saber-ne més detalls, com ara les parts que té l’examen, els temps de cada una o quina diferència hi ha entre les proves de la CIEACOVA, les de la Junta Qualificadora i les de l’EOI, podeu consultar la nostra taula comparativa:

Comparativa exàmens B2 valencià

Comparativa exàmens C1 valencià

Comparativa exàmens C2 valencià

Prepareu-vos amb nosaltres

Oferim una àmplia varietat de cursos en línia i presencials per a cada un dels nivells. Consulteu la nostra oferta ací.

Top
¿Necesitas ayuda?
Scan the code
Garantía de
calidad
Excelente
4,9/5
Profesores altamente cualificados y experimentados