Com obtindre l’acreditació B1, B2 o C1 de valencià cursant l’ESO o Batxillerat a la Comunitat Valenciana

El valencià és una llengua cooficial a la Comunitat Valenciana, per la qual cosa l’acreditació del seu nivell és important per a moltes persones. Recentment, s’ha parlat molt d’un projecte de decret que pretén regular el reconeixement de la competència lingüística en valencià mitjançant l’homologació dels estudis realitzats en el sistema educatiu valencià.

Com obtindre la meua acreditació una vegada entre en vigor el decret?

Aquest projecte de decret encara no s’ha aprovat. Però una vegada entri en vigor, s’establirà que:

  • Els estudiants que hagin aprovat l’assignatura de valencià en els quatre cursos de la ESO, obtindran un nivell B1 de valencià.
  • Els estudiants que hagin aprovat l’assignatura de valencià en els dos cursos de Batxillerat, tindran convalidat el nivell B2 de valencià.
  • Als estudiants que tinguin una mitjana de més de 7 en ambdós cursos de Batxillerat en l’assignatura de valencià se’ls convalidarà el nivell C1 de valenciano.

Aquesta homologació es durà a terme a través de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. La conselleria d’educació actuarà d’ofici en els procediments de reconeixement del nivell de valencià per estudis regulats en aquest decret des del curs 2021-2022 per a la certificació del C1.

És a dir, des que entre en vigor el decret, possiblement a partir de 2025, tots els estudiants que cursen valencià en Batxillerat i ho aproven amb una nota de 7 o més, rebran automàticament el títol C1

L’homologació tindrá caràcter retroactiu per als nivells B1 i B2.

És important destacar que, per als nivells B1 i B2, l’homologació també tindrà caràcter retroactiu. És a dir, per al B1 t’ho acrediten amb haver aprovat el valencià en els 4 cursos de l’ESO i per al B2 el mateix amb Batxillerat. Això significa que, independentment de quan entre en vigor el decret, totes aquelles persones que acrediten haver aprovat valencià en els quatre cursos de l’ESO o els dos de Batxillerat podran obtindre la seua acreditació de nivell B1 o B2, respectivament.

Acreditació del nivell C1 de valencià amb homologació retroactiva des de 21/22

Per al C1, no obstant això, és únicament aplicable a partir del curs 2021/2022. A més, és important tindre en compte que el 7 mínim requerit per al C1 s’anirà reduint de manera proporcional fins a arribar al 5 a mesura que es vaja augmentant el mínim de contingut en valencià fixat per la Llei 4/2018. Actualment, el mínim és d’un 25% de contingut en valencià en el total de l’escolaritat obligatòria, i una vegada que aqueix mínim s’amplie a un 50%, la nota exigida per a obtindre el C1 serà un 5 de mitjana entre els dos cursos.

És important destacar que encara no se sap quan entrarà en vigor aquest decret i que, de moment, no és possible obtindre l’acreditació del nivell C1 de valencià només per haver cursat el Batxillerat.

Si necessites tindre el certificat abans de 2025 et recomanem que obtingues la teua acreditació de valencià mitjançant examen. Nosaltres t’ajudem a aconseguir-ho =)

Prepara't en La llibreta

Apunta’t a qualsevol dels nostres cursos de valencià. Disposem de cursos en línia en directe o diferit i de classes presencials en grups reduïts.

Top
¿Necesitas ayuda?
Scan the code
Garantía de
calidad
Excelente
4,9/5
Profesores altamente cualificados y experimentados