INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES DE VALENCIÀ DEL NIVELL C1

Recentment us informàvem de les dates dels exàmens de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) , i també dels canvis que han sofrit els seus exàmens. No obstant això, la JQCV no és l’única, i, tant l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) com la CIEACOVA (Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià), se sumen a la llista d’institucions amb capacitat d’acreditació de títols oficials de valencià. Per tal que us feu una idea de les diferències entre aquestes tres entitats, hem considerat molt útil portar a terme una anàlisi comparativa dels tres exàmens oficials de valencià en el nivell C1.

 1. Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

 Estructura, valoració i temps de la prova:

 • Àrea de Comprensió Escrita: 10% (15 minuts)
 • Àrea d’Estructures Lingüístiques: 20% (60 minuts)
  (PAUSA DE 20 MINUTS + 10 MINUTS)
 • Àrea d’Expressió i Interacció Escrita: 35% (2 hores)
 • Àrea d’Expressió i Interacció Oral: 35% (25 minuts)

Tipus d’exercicis:

Àrea de Comprensió Escrita:

EXERCICI 1: 5 preguntes de relacionar amb 7 opcions.
Àrea d’Estructures Lingüístiques:

EXERCICI 2: 15 preguntes de resposta múltiple (a, b, c).
EXERCICI 3: 15 preguntes de resposta múltiple (a, b, c).

Àrea d’Expressió i Interacció Escrita:

EXERCICI 4: Redacció de creació de 200/220 paraules.
EXERCICI 5: Redacció de mediació de 170/190 paraules.

Àrea d’Expressió i Interacció Oral:

EXERCICI 6: Intervenció oral (monòleg i preguntes).

Continguts:

Feu una ullada al quadern de nivell C1 de la JQCV.

Models d’examen:

Podeu consultar diversos models d’examen fent clic ací.

Calendari:

Podeu consultar les diferents dates  ací.

Altres qüestions:

Si teniu alguna pregunta més, podeu consultar la secció de preguntes freqüents de la JQCV.

2. Escola Oficial d’Idiomes

Estructura, valoració i temps de la prova:

 • Comprensió Escrita (70 minuts)
 • Comprensió Oral (45 minuts)
  (DESCANS)
 • Expressió i Interacció Escrita (110 minuts)
 • Expressió i Interacció Oral (20 minuts aprox.)
  Per a poder obtindre el certificat han de superar-se les quatre parts amb un mínim d’un 60% en cada una.

Tipus d’exercicis:

Comprensió Escrita:

3 EXERCICIS:

 • Elecció múltiple de 3.
 • Relacionar frases, epígrafs, etc. amb un text o diversos textos.
 • Completar buits amb paràgrafs en un text llarg.
 • Completar buits d’un text amb paraules no facilitades al candidat.

Comprensió Oral:

3 EXERCICIS (2 AUDICIONS):

 • Elecció múltiple de 3.
 • Relacionar textos de temàtica semblant amb parlants, titulars o frases resum.

Expressió i Interacció Escrita:

2 EXERCICIS:

 • Exercici de creació amb dues opcions a triar-ne una. 210/240 paraules.
 • Exercici d’interacció amb una sola opció. 140/160 paraules.

Expressió i Interacció Oral:

2 EXERCICIS: (Temps de preparació: 10 minuts).

  • Exercici monològic (4 minuts).
  • Exercici interactiu (7 minuts).

Continguts:

Feu una ullada a la secció “17. Què he de saber en cada nivell?” de la guia del candidat 2018 de l’EOI.

Models d’examen:

Podeu descarregar-vos models d’examen de nivell C1 fent clic en la secció “Models de proves de certificació” de la pàgina web de l’EOI. També açí.

Calendari:

Consulteu els dies i horaris de la prova ací .

Altres qüestions:

Per saber-ne més, us recomanem llegir detingudament la secció dedicada al nivell C1 de valencià de la guia del candidat 2018.

3. Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià

Estructura, valoració i temps de la prova:

 • Comprensió oral i expressió escrita: 40%
 • Coneixements gramaticals i lèxics: 25%
 • Comprensió escrita, expressió i interacció oral: 35%

Temps total de la prova: dues hores i mitja.

Superació de la prova: 60% del total. L’àrea 3 s’ha d’aprovar amb un mínim del 50%; de les altres dues, una es pot aprovar amb un mínim del 40% i l’altra s’ha de superar amb un mínim del 50%.

Tipus d’exercicis:

Comprensió oral i expressió escrita:

EXERCICI 1: mentre l’examinand escolta un àudio (dues vegades) ha de prendre notes per tal d’elaborar un text d’un mínim de 150 paraules que s’ajuste a les indicacions de l’enunciat.

EXERCICI 2: redacció d’un escrit a partir de dues propostes a triar-ne una. Mínim 250 paraules.
Coneixements gramaticals i lèxics:

EXERCICI 3: emplenar buits amb respostes de contingut morfosintàctic adequades en cada cas.

EXERCICI 4: transformar un enunciat prenent com a referència una frase prèvia.

EXERCICI 5: marcar la resposta correcta (a, b, c, d) en preguntes de contingut morfosintàctic.

EXERCICI 6: emplenar buits amb la paraula adequada a partir de preguntes de contingut lèxic.

Comprensió escrita, expressió i interacció oral:

EXERCICI 7: l’examinand ha de preparar i fer una exposició oral, tot donant la seua opinió sobre un text que ha llegit.

EXERCICI 8: per parelles, els examinands han de defensar una opció que se’ls ha assignat.

Continguts:

Feu una ullada al programa de nivell C1 2018 de la CIEACOVA.

Models d’examen:

Consulteu diferents models de proves ací.

Calendari:

Convocatòries de proves.

Altres qüestions:

Si voleu saber-ne més, podeu consultar la secció de dubtes freqüents de la CIEACOVA.

Esperem que aquesta comparativa us haja sigut d’utilitat. De tota manera, si teniu cap consulta més, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

Seguim actius!

Oferim cursos de valencià en línia de nivell B1, B2, C1 i C2. A més, podeu contractar classes privades «online» o en xicotets grups.

Top
Garantía de
calidad
Excelente
4,9/5
Profesores altamente cualificados y experimentados